Tin tức > Kho tài liệu An ninh mạng

Đây là kho tài liệu về An ninh thông tin. Trong thư mục này có đầy đủ các tài liệu từ Mạng căn bản, đến mạng nâng cao. Kế tiếp là các tài liệu về quản trị mạng Windows.

Đây là kho tài liệu về An ninh thông tin. Trong thư mục này có đầy đủ các tài liệu từ Mạng căn bản, đến mạng nâng cao. Kế tiếp là các tài liệu về quản trị mạng Windows. 

Sau khi bạn học xong về mạng thì đến các chuyên đề như là tổng quan về An ninh thông tin, mã độc, điều tra mạng, ...

Các bạn download tại đường link này: https://drive.google.com/drive/folders/0B9zW3ugPh9HYU2ljSGxncUl1V3c?usp=sharing

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ kinh doanh.

  • Hotline: 0964999547
  • Email: info@dtss.vn

Liên hệ kỹ thuật.

  • Hotline: 0917977574
  • Email: support@dtss.vn

Tin tiêu biểu